Mõningatest probleemidest tööstus-tsiviilehitusinseneride töölesuunamisel Eesti NSV rahvamajandusse

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 105-110
series variant title
TPI Toimetised ; 590
Труды ТПИ ; 590
name of the institution
subject of location
language
eesti
Targo, G. Mõningatest probleemidest tööstus-tsiviilehitusinseneride töölesuunamisel Eesti NSV rahvamajandusse // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1984. lk. 105-110. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 590).