Akadeemik Arnold Humala tööde bibliograafiast

author
statement of authorship
Aksel Jõgi
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 144-156
subject term
subject of location
subject of form
name of the person
ISBN
9985-9168-0-8
notes
Sisaldab: A.Humala trükis avaldatud tööde, käsikirjade ja tema kohta avaldatud artiklite loetelu
language
eesti
Jõgi, A. Akadeemik Arnold Humala tööde bibliograafiast // Arnold Humal : 1908-1987 : 90ndale sünniaastapäevale pühendatud materjalide ja mälestuste kogumik. Tartu, 1998. lk. 144-156.