Mõningad vaatekohad Euroopa õiguse ja põhiseaduse vahekorrale. Kas Euroopa Liit on riik?

statement of authorship
Katrin Nyman-Metcalf
source
year of publication
pages
5, lk. 346-353
ISSN
1406-1074
notes
Jooneal. bibliogr
language
eesti
Nyman-Metcalf, K. Mõningad vaatekohad Euroopa õiguse ja põhiseaduse vahekorrale. Kas Euroopa Liit on riik? // Juridica (2010), 5, lk. 346-353. https://juridica.ee/article.php?uri=2010_5_m_ningad_vaatekohad_euroopa_iguse_ja_p_hiseaduse_vahekorrale_kas_euroopa_liit_on_riik_