Elektrokeemilised CuInS2/polüpürrool fotovolt struktuurid

variant title
Electrodeposited CuInS2/polypyrrole photovoltaic structure
statement of authorship
S.Bereznev, I.Konovalov, J.Kois, E.Mellikov, A.Öpik
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 19
language
eesti
Bereznev, S., Konovalov, I., Kois, J., Mellikov, E., Öpik, A.* Elektrokeemilised CuInS2/polüpürrool fotovolt struktuurid // XXVIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 28th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2002. lk. 19.