Aleksander Kink täitis tähtsat rolli rahu sõlmimisel : [Tartu rahu oli Eesti Vabariigi välispoliitika suurim saavutus]

author
statement of authorship
Anto Raukas
date
30. jaan.
year of publication
pages
lk. 3
subject of location
name of the person
language
eesti
Raukas, A. Aleksander Kink täitis tähtsat rolli rahu sõlmimisel : [Tartu rahu oli Eesti Vabariigi välispoliitika suurim saavutus] // Eesti Päevaleht : [Rootsi ajaleht] (2003) 30. jaan., lk. 3.