Geoloogiline baasõpe geotehnoloogidele TTÜ-s

author
statement of authorship
Ülo Sõstra
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 41-44
subject term
ISBN
9985-894-64-2
language
eesti
Sõstra, Ü. Geoloogiline baasõpe geotehnoloogidele TTÜ-s // Mäeinseneride ettevalmistus ja kvalifikatsioon : Eesti Mäekonverents : 19. märts 2004. Tallinn, 2004. lk. 41-44.