Doktoritöö: Eesti hooldekodud vajavad reformi, hindajaid ja riigi kätt [Võrguväljaanne]

statement of authorship
Airika Harrik
date
10. dets.
year of publication
name of the person
notes
Ärikorralduse instituudi doktorant Jaana Sepp kaitses doktoritöö "Safety Culture Framework for Nursing and Care Institutions" ("Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid pakkuvate asutuste näitel") 9. detsembril.
language
eesti
Harrik, A. Doktoritöö: Eesti hooldekodud vajavad reformi, hindajaid ja riigi kätt [Võrguväljaanne] // novaator.err.ee (2021) 10. dets. "Doktoritöö: Eesti hooldekodud vajavad reformi, hindajaid ja riigi kätt"