Fenoole sisaldava reovee puhastamine kombineeritud protsessiga - aeroobne biooksüdatsioon koos retsirkuleeritava vee osoneerimisega

author
variant title
Purification of phenolic wastewater - aerobic biooxidation with ozonation in recirculation system
statement of authorship
I.Kamenev, P.Lepik, J.Kallas
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 41-42
language
eesti
Kamenev, I., Lepik, P., Kallas, J. Fenoole sisaldava reovee puhastamine kombineeritud protsessiga - aeroobne biooksüdatsioon koos retsirkuleeritava vee osoneerimisega // XXVIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 28th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2002. lk. 41-42.