Mahajäetud turbaalade taastaimestamise sõltuvus turba koostisest ja veetasemest

statement of authorship
Mall Orru, Martin Riibe, Martin Nurme
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 114-118 : ill
ISBN
978-9949-430-55-0 (pdf)
notes
Bibliogr.: 13 nim
language
eesti
Orru, M., Riibe, M., Nurme, M. Mahajäetud turbaalade taastaimestamise sõltuvus turba koostisest ja veetasemest // Kaevandamine ja keskkond. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut, 2012. lk. 114-118 : ill.