Kutse- ja kõrgkoolides õppijate autonoomne motivatsioon ettevõtlusega alustamisel ning selle seosed enesejuhtimise, algatusvõime ja loovusega

statement of authorship
Elina Malleus, Urve Venesaar, Kaja Mädamürk, Grete Arro
journal volume number month
kd. 6, 2
year of publication
pages
p. 156–179
keyword
autonomous motivation
motives for entrepreneurship
ISSN
2346-562X
notes
Erinumber: Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine põhikoolist kõrgkoolini
Bibliogr. lk. 173-176
Summary: Students’ autonomous motivation in relation to self-management, initiative and creativity when becoming an entrepreneur
TTÜ department
language
eesti
Malleus, E., Venesaar, U., Mädamürk, K., Arro, G. Kutse- ja kõrgkoolides õppijate autonoomne motivatsioon ettevõtlusega alustamisel ning selle seosed enesejuhtimise, algatusvõime ja loovusega // Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education (2018) kd. 6, 2, p. 156–179. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.07