Ainepunktide hulk ei ole alati kooskõlas tehtava töö hulgaga : [TTÜ õppeosakonna juhataja asetäitja Tiit Nirgi kommentaariga]

statement of authorship
Frank Sprenk-Dorn
year of publication
pages
17. mai, lk. 3
subject term
name of the institution
language
eesti
Sprenk-Dorn, F. Ainepunktide hulk ei ole alati kooskõlas tehtava töö hulgaga : [TTÜ õppeosakonna juhataja asetäitja Tiit Nirgi kommentaariga] // Üliõpilasleht (2004), 17. mai, lk. 3.