Üliõpilaste konkursile laekunud tööd

statement of authorship
Enno Reinsalu
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 88
ISBN
9985-894-64-2
language
eesti
Reinsalu, E. Üliõpilaste konkursile laekunud tööd // Mäeinseneride ettevalmistus ja kvalifikatsioon : Eesti Mäekonverents : 19. märts 2004. Tallinn, 2004. lk. 88.