Ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamine : puutuha mõju biomassi formeerumisele ja süsiniku bilansile

statement of authorship
Katri Ots, Mall Orru, Mari Tilk, Leno Kuura ja Karin Aguraijuja
journal volume number month
vol. 67
year of publication
pages
p. 17-36
keyword
biomass formation
carbon balance
ISSN
1406-9954
notes
Bibliogr. p. 28-35
Summary: Afforestation of cutaway peatlands : effect of wood ash on biomass formation and carbon balance, p. 35-36
TTÜ department
language
inglise
Ots, K., Orru, M., Tilk, M., Kuura, L., Aguraijuja, K. Ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamine : puutuha mõju biomassi formeerumisele ja süsiniku bilansile // Forestry studies = Metsanduslikud uurimused (2017) vol. 67, p. 17-36. https://doi.org/10.1515/fsmu-2017-0010 http://mi.emu.ee/userfiles/instituudid/mi/MI/FSMU/2017/67/FSMU%2067_02.pdf