Eesti põlevkivi keemilise uurimise sihtjooni ja seniseid tulemusi

author
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 211-217
subject term
notes
Kogerman, Paul Nikolai, 1891-1951
language
eesti
Kogerman, P. Eesti põlevkivi keemilise uurimise sihtjooni ja seniseid tulemusi // Omariikluse süvendamisel. Tartu, 1938. lk. 211-217.