Tööstusomandi õiguskaitse aktuaalseid küsimusi tänapäeva Eestis

author
statement of authorship
Ants Kukrus
year of publication
pages
10, lk. 51-53
subject of location
ISSN
1021-9420
notes
Jooneal. bibl
review
Titel's translation: Upon some acute issues of legal protection of industrial property
language
eesti
Kukrus, A. Tööstusomandi õiguskaitse aktuaalseid küsimusi tänapäeva Eestis // Eesti Välismajanduse Teataja (1994), 10, lk. 51-53.