Tanel Mullari : doctor philosophiae teoreetilise füüsika alal. Teist järku relativistlik hälbevõrrand ja selle võrrandi rakendusi = PhD in theoretical physics. On the second order relativistic deviation equation and its applications

location of publication
[Tartu]
publisher
year of publication
pages
lk. 114-115
subject of location
ISSN
1736-6410
language
eesti, inglise
Mullari, T. Tanel Mullari : doctor philosophiae teoreetilise füüsika alal. Teist järku relativistlik hälbevõrrand ja selle võrrandi rakendusi = PhD in theoretical physics. On the second order relativistic deviation equation and its applications // Tartu Ülikooli doktorite promoveerimine = Doctoral degrees awarded at the University of Tartu : 2010. [Tartu] : [Tartu Ülikool], 2010. lk. 114-115.