Halduse võimalustest paista kultuursena

author
statement of authorship
Agu Uudelepp
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 23-26
subject term
ISBN
6307372 v!
language
eesti
Uudelepp, A. Halduse võimalustest paista kultuursena // Halduskultuur '99 : teaduskonverentsi materjalid. Tallinn : TTÜ humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut, 2000. lk. 23-26.