Ettevõtte töö turumajanduse tingimustes

author
statement of authorship
Maksim Saat
source
year of publication
pages
8, lk. 35-36
subject term
ISSN
0869-1282
language
eesti
Saat, M. Ettevõtte töö turumajanduse tingimustes // EMI Teataja (1991), 8, lk. 35-36.