A firm and Estonian economic policy : empirical relations and outcomes

author
statement of authorship
Vello Vensel
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 385-392: ill
subject of location
ISBN
9985-844-02-5
review
Kokkuvõte: Firma ja Eesti majanduspoliitika : empiirilised suhted ja järelmid
language
inglise
Vensel, V. A firm and Estonian economic policy : empirical relations and outcomes // Aktuaalsed majanduspoliitika küsimused Euroopa Liidu riikides ja Eesti Vabariigis : teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska-Tartu, 28.-29. juuni 1996). 2. osa. Tallinn : Mattimar, 1996. lk. 385-392: ill.