Growth of zinc oxide nanostructured layers on SnO2 electrodes by spray pyrolysis

statement of authorship
Tatjana Dedova, Olga Volobujeva, Inga Gromõko, Valdek Mikli, Arvo Mere, Malle Krunks
location of publication
[S.l.]
year of publication
pages
[1] p
conference name, date
TÜ ja TTÜ doktorikooli “Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad” teaduskonverents, 07-08 märts, 2013
conference location
Tallinn
language
inglise
Dedova, T., Volobujeva, O., Gromõko, I., Mikli, V., Mere, A., Krunks, M. Growth of zinc oxide nanostructured layers on SnO2 electrodes by spray pyrolysis // TÜ ja TTÜ doktorikool “Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad”. [S.l.], 2013. [1] p.