Siirdeprotsessi mõjurid

statement of authorship
Vlady Kellik
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 18-19
language
eesti
Kellik, V. Siirdeprotsessi mõjurid // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 18-19.