Marketingiõpetuse mõnedest tahkudest

author
statement of authorship
Ann Vihalem
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 87-88
Vihalem, A. Marketingiõpetuse mõnedest tahkudest // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 87-88.