Mektory (innovatsiooni - ja ettevõtluskeskus) (subject term)

types of item