Matemaatika teoreetilisi ja rakenduslikke küsimusi : teesid, 13.-14. oktoober 1995 = Problems of pure and applied mathematics : abstracts (source)

types of item

Number of records 6, displaying 1 - 6