Volt, Vello 1928-2014

TalTech department
Position
In TalTech
1962-1982, 1984-1986
Career in TalTech
raamatupidamise ja statistika kateeder, assistent, vanemõpetaja
raamatupidamise kateeder, dotsent 1967, juhataja 1977-82, tunnitasuline õppejõud 1984/85-1985/86
Teenistuskäik mujal
Audiitorfirma KPMG asutajaid
Degree
majandusteaduste kandidaat 1964 TRÜ
Speciality
Ühiskondlik tegevus
TPI korvpallimeeskonna "Kapa" liige, 1974. a. populaarseim mängija
Muu
dates of life
18.10.1928-26.10.2014
Place of birth
PUBL register