Uudelepp, Agu 1974-2020

Department code
hh
Position
In TalTech
1999-2019?
Career in TalTech
ärikorralduse instituut, lektor (2018-2019)
humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut, regionaalpoliitika õppetool, lektor (kohakaaslusega)
psühholoogia õppetool, lektor (0,5) 01.09.2008-31.08.2012
Speciality
More information
Eesti Raadio uudistetoimet produtsent 1996-98, parlamendikorrespondent 1998-2002. Eesti Ajakirjanike Liidu l. Kaitses 29.06.2005 dr-väitekirja
dates of life
30.07.1974-04.02.2020
Place of birth
PUBL register