Järelevalvele alluvad seaded peale aurukatelde, 1929. a. : [tabel]

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 26
subject term
language
eesti
Järelevalvele alluvad seaded peale aurukatelde, 1929. a. : [tabel] // Eesti Tehnilise Järelevalve Seltsi 1929. aasta tegevuse aruanne. Tallinn, 1930. lk. 26.