Energeetika mõjust kliimale

author
statement of authorship
Jaan Saar
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 51-53
language
eesti
Saar, J. Energeetika mõjust kliimale // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2005. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2006. lk. 51-53.