Raadio-saatja võidab poolehoidu : [Tallinna tehnikumi katsesaatejaamast]

source
journal volume number month
35
year of publication
pages
lk. 430
language
eesti
Raadio-saatja võidab poolehoidu : [Tallinna tehnikumi katsesaatejaamast] // Raadio (1927) 35, lk. 430.