Rekultiveerimist tuleb paremini õpetada

author
statement of authorship
Eino Tomberg
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 45-48
subject of location
ISBN
9985-894-64-2
language
eesti
Tomberg, E. Rekultiveerimist tuleb paremini õpetada // Mäeinseneride ettevalmistus ja kvalifikatsioon : Eesti Mäekonverents : 19. märts 2004. Tallinn, 2004. lk. 45-48.