Kas projekteerida ainult infosüsteeme?

author
statement of authorship
Toomas Mikli
year of publication
pages
6, lk. 31-33
language
eesti
Mikli, T. Kas projekteerida ainult infosüsteeme? // Arvutustehnika ja Andmetöötlus (1991), 6, lk. 31-33.