Kaadrivajaduse-alased uurimistööd ja nendest tulenevad seisukohad kõrgkooli vastuvõtukontingentide osas Eesti NSV-s

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 87-94
series variant title
TPI Toimetised ; 590
Труды ТПИ ; 590
name of the institution
notes
Bibliogr. : 15 nim
language
eesti
Rajangu, V. Kaadrivajaduse-alased uurimistööd ja nendest tulenevad seisukohad kõrgkooli vastuvõtukontingentide osas Eesti NSV-s // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1984. lk. 87-94. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 590).