Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu 1939. aasta tegevuse aruanne

author
journal volume number month
6
year of publication
pages
lk. 161-164
notes
Melts, Boris, 1901-1977
language
eesti
Melts, B. Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu 1939. aasta tegevuse aruanne // Eesti Tuletõrje (1940) 6, lk. 161-164.