TG-DTG, FTIR ja ICP-AES tehnikate kasutamine ajalooliste mörtide analüüsil

statement of authorship
L.Paama, I.Pitkänen, H.Rönkkömäki, P.Perämäki, T.Ilomets
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 95
notes
Bibl. 5 nim
language
eesti
Paama, L., Pitkänen, I., Rönkkömäki, H., Perämäki, P., Ilomets, T. TG-DTG, FTIR ja ICP-AES tehnikate kasutamine ajalooliste mörtide analüüsil // XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid. Tallinn, 1997. lk. 95.