Keskkonnaseisundi kompleksne hindamine keemiliste, toksikoloogiliste ja mikrobioloogiliste parameetrite alusel

variant title
Chemical, toxicological and microbiological evaluation of the environmental hazard
statement of authorship
A.Kahru, L.Põllumaa, A.Maloverjan, A.Ivask, M.Trapido
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 45-46
notes
Bibliogr.: 4 nim
language
eesti
Kahru, A., Põllumaa, L., Maloverjan, A., Ivask, A., Trapido, M. Keskkonnaseisundi kompleksne hindamine keemiliste, toksikoloogiliste ja mikrobioloogiliste parameetrite alusel // XXVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 26th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2000. lk. 45-46.