Eksperimendid eesti keele tuvastussüsteemi loomisel

statement of authorship
Tanel Alumäe
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 23-36 : ill
ISBN
9985-58-308-6
notes
(Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised ; 3). Bibliogr. lk. 34-36
Alumäe, T. Eksperimendid eesti keele tuvastussüsteemi loomisel // Toimiv keel. II, Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinn : TPÜ kirjastus, 2004. lk. 23-36 : ill.