AS Narva Elektrijaamad Õlitehase tahkete jäätmete koostise uurimine vastavuses Council Directive 1999/31/EC

variant title
A study on the composition of solid wastes produced by oil factory of AS Narva Elektrijaamad in conformity with council directive 1999/31/EC
statement of authorship
J.Žirjakov, J.Soone, S.Vereštšaka, S.Doilov, R.Talumaa, N.Golubev, A.Kaidalov, A.Pauls
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 134-135
subject of location
language
eesti
Žirjakov, J., Soone, J., Vereštšaka, S., Doilov, S., Talumaa, R., Golubev, N., Kaidalov, A., Pauls, A. AS Narva Elektrijaamad Õlitehase tahkete jäätmete koostise uurimine vastavuses Council Directive 1999/31/EC // XXVII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 27th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2001. lk. 134-135.