Heitvete kombineeritud oksüdatiivne puhastamine

variant title
Combined oxidative treatment processes of the wastewater
statement of authorship
L.Pikkov, J.Kallas, I.Kamenev, O.Krasnova
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 132-133
subject term
language
eesti
Pikkov, L., Kallas, J., Kamenev, I., Krasnova, O. Heitvete kombineeritud oksüdatiivne puhastamine // XXV Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 25th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1999. lk. 132-133.