Kaadmiumi, tsingi ja vase kloriidide tiokarbamiidsete ühendite termiline lagunemine

variant title
Thermal decomposition of cadmium, zinc and copper thiocarbamide chlorides
statement of authorship
M.Krunks, M.Liiders, T.Leskelä, L.Niinistö
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 67
language
eesti
inglise
Krunks, M., Liiders, M., Leskelä, T., Niinistö, L. Kaadmiumi, tsingi ja vase kloriidide tiokarbamiidsete ühendite termiline lagunemine // XXVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 26th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2000. lk. 67.