Erinevad rentaablusnäitajad ja neid mõjutavad põhitegurid

author
statement of authorship
Evi Kitvel
source
year of publication
pages
8, lk. 33-38
ISSN
0869-1282
notes
Bibl. 3 nim
language
eesti
Kitvel, E. Erinevad rentaablusnäitajad ja neid mõjutavad põhitegurid // EMI Teataja (1992), 8, lk. 33-38.