Tehnikahariduse arengu nüüdistendentse Eesti NSV-s

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 111-118
series variant title
TPI Toimetised ; 590
Труды ТПИ ; 590
subject of location
notes
Bibliogr. : 6 nim
language
eesti
Tartu, Ü. Tehnikahariduse arengu nüüdistendentse Eesti NSV-s // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1984. lk. 111-118. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 590).