Reduced Abelian groups and their semigroups of endomorphisms

statement of authorship
P.Puusemp
journal volume number month
723
year of publication
pages
lk. 74-80
ISSN
0868-4081
notes
Bibl. 6 nim
review
Kokkuvõte: Redutseeritud Abeli rühmad ja nende endomorfismipoolrühmad
Резюме: Пуусемп П. Редуцированные абелевы группы и их подгруппы эндоморфизмов, в прил. с. 3-4
language
inglise
Puusemp, P. Reduced Abelian groups and their semigroups of endomorphisms // Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised (1991) 723, lk. 74-80.