Isiku rahanduse osast rahandusõppeainete süsteemis

statement of authorship
Karin Liikane
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 26-28
language
eesti
Liikane, K. Isiku rahanduse osast rahandusõppeainete süsteemis // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 26-28.