Akadeemia 2006. a eelarve täitmine ja Akadeemia 2007. a eelarve : [Eesti TA peasekretäri Leo Mõtuse ettekanne Eesti TA üldkogu aastakoosolekul 23. apr. 2007]

author
statement of authorship
Leo Mõtus
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 72-74
subject of location
notes
(Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat, ISSN 1406-149x ; XIII(40))
language
eesti
Mõtus, L. Akadeemia 2006. a eelarve täitmine ja Akadeemia 2007. a eelarve : [Eesti TA peasekretäri Leo Mõtuse ettekanne Eesti TA üldkogu aastakoosolekul 23. apr. 2007] // Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2007. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2008. lk. 72-74.