Energiasüsteemi optimeerimisest isemajandamise tingimustes

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 35-42
series variant title
TPI Toimetised ; 683
Труды ТПИ ; 683
notes
Bibliogr. : 8 nim
language
eesti
Valdma, M. Energiasüsteemi optimeerimisest isemajandamise tingimustes // Eesti energeetika probleeme. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1988. lk. 35-42. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института = Transactions of Tallinn Technical University ; 683, Energiasüsteemid ; 14).