Eesti Füüsika Selts jagas preemiaid : [Aastapreemia Jaan Kaldale TTÜ Küberneetika Instituudist : lühisõnum]

date
23. märts
year of publication
pages
lk. 3
subject of location
name of the person
language
eesti
Eesti Füüsika Selts jagas preemiaid : [Aastapreemia Jaan Kaldale TTÜ Küberneetika Instituudist : lühisõnum] // Universitas Tartuensis (2007) 23. märts, lk. 3.