Aurukatelde liikumine 1931. aastal : [tabel]

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 15
subject term
language
eesti
Aurukatelde liikumine 1931. aastal : [tabel] // Eesti Tehnilise Järelevalve Seltsi 1931. a. tegevuse aruanne. Tallinn, 1932. lk. 15.