Tiigimägi, Eeli 1930

Allasutuse kood
ae
TalTechis
1958-
Teenistuskäik TalTechis
elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide kateeder, assistent 1958-60
elektrisüsteemide kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1966, juhataja 1962-65, 1974-79
elektroenergeetika instituut, dotsent, erakorraline dotsent 2003, erakorraline vanemteadur 2005-2009(0,25)
energeetikateaduskond, dekaan 1965-68
elektroenergeetika instituut, emeriitdotsent 2006
Haridus
NSV Liidu Teaduste Akadeemia Energeetika Instituut, aspirant 1957-58 (Moskva)
Väike-Maarja Keskkool, 1949
Teaduskraad
tehnikateaduste kandidaat 1958 (1960)
Teadusorganisatoorne ja administratiivne tegevus
Eesti Standardikeskuse kõrgepingekomitee liige
Ühiskondlik tegevus
Eesti Matkaföderatsioon, presiidiumi liige ja kaadrikomisjoni esimees, 1979-1985
TPI õppejõudude ja teenistujate kehakultuurikollektiivi nõukogu liige
Tunnustused
TPI Spordiklubi teenetemärk 1980
Põhjatähe matkajuhi märk (1998)
Sünniaeg
25.07.1930
Sünnikoht
Kaarma küla, Väike-Maarja
PUBL kirjed