Säästva tehnoloogia uurimisrühm

TalTech prioriteetne teadussuund
Uurimisrühma juht
Võtmesõna
ökosüsteemiteenused
keskkonnamikrobioloogia ja -keemia
tööstusökoloogia
Ülevaade
Uurimisrühmal on kompetents keskkonnakeemias, keskkonnamikrobioloogias, keskkonnatehnoloogiate väljaarendamises, mullabioloogias. Tegevuse põhisuunad on:1. Kompetents jäätmete taaskasutustehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel, (ravimijäägid reoveesettes ja nende lagundamise efektiivsus). 2. Keskkonnaseisundi hindamise metoodikate väljatöötamine, kasutades mulla mikrobioloogilisi ja elustikuparameetreid bioindikaatoritena.3. Põlevkivituha ja purustatud põlevkivi kasutamine hallitusevastase agendina.
Tähtsamad tulemused
2022. aasta olulisemate tulemustena võib nimetada:• Läbiviidud eksperimendid näitasid, et paberkrohvi hallituskindlus on väga kõrge. Paberkrohv on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ehitusmaterjal, mis võib olla olenevalt koostisosadest tundlik mikroorganismide rünnakute suhtes. • Reoveesette kompostimistehnoloogiate täiustamine, mis suurendab oluliselt protsessi kiirust ja vähendab ohtlike ainete sisaldust lõpptootes
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus