Neuronite ja astrotsüütide interaktsioonid

TalTech prioriteetne teadussuund
Klassifikaator (Frascati)
Uurimisrühma juht
Doktorant
Võtmesõna
närvisüsteemi rakutüübid
rakutüübi spetsiifiline valkude ja RNA analüüs
neurotrofiin BDNF mitteneuronaalsetes rakkudes
Ülevaade
Uurimisrühma töö eesmärkideks on arendada välja puromütsiin-märkimisel põhinev rakutüübi spetsiifiline proteoomi analüüsi meetod ning rakendada seda neuronite-astrotsüütide interaktsioonide uurimiseks in vitro segakultuuri katsesüsteemis. Lisaks kasutatakse Ribotag meetodit rakutüübispetsiifiliseks transkriptoomi analüüsiks.Üheks plaanitud lähenemiseks interaktsioonide uurimisel on ühe rakutüübi aktiveerimine rakusisese Ca2+ vabastamisega (selleks plaanitakse rühma töös kasutada DREADD kemogeneetilist süsteemi) ning teise rakutüübi proteoomi/transkriptoomi analüüs. Rühma täiendavaks huviobjektiks on neurotrofiin BDNF regulatsioon ja rollid astrotsüütides ja kardiomüotsüütides. Kompetentsid: neuronite, astrotsüütide, kardiomüotsüütide kasvatamine rakukultuuris; rakutüübi spetsiifiline RNA ja valkude analüüs; adeno-assiotsieeritud viirusvektorite (AAV) tootmine ja kasutamine.
Tähtsamad tulemused
2023. aasta tulemused:1. Avaldasime rakuspetsiifilise puromütsiin-märgistamise meetodi PICSL (Puromycin Inactivation for CellSelective proteome Labelling) kirjelduse ajakirjas Journal of Biological Chemistry2. PICSL meetodi järgmises arenguetapis konstrueerisime tööriistad puromütsiini atsetüültansferaasi avaldamiseks ning Cre-sõltuvaks inaktiveerimiseks ning valideerisime süsteemi primaarsetes närvirakkudes. Selle süsteemi põhine kassett transgeense hiire valmistamiseks toimetati aasta lõpus koostööpartnerile Jaapanis. 3. Uurisime valgusünteesi reguleeritavust roti primaarsete astrotsüütide ja C6 astrotsütoomide kultuuris puromütsiinmeetodil.
Uurimisrühma tegevusperiood
Seotud struktuuriüksus
Teadusgrupiga seotud publikatsioonid